Galleri

I flickr-galleriet för projektet finns bilder från landskapsområden. Copyright innehas av fotograferna. Om Ni önskar använda bilderna kan Ni ta kontakt med Sonja Forss vid Finlands miljöcentral, sonja.forss@ymparisto.fi.

Överst visas osorterade bilder från landskapsområden och längre ner nya bilder från inventerade landskapsområden i landskap där inventeringarna redan är gjorda.

 

Mellersta Finland

 

Norra Savolax

 

Egentliga Tavastland

 

Päijänne-Tavastland

 

Södra Österbotten

 

Österbotten

 

Mellersta Österbotten

 

Birkaland

 

Kajanaland

 

Nyland

 

Lappland

 

Norra Karelen

 

Norra Österbotten

 

Södra Savolax

 

Egentliga Finland

 

Södra Karelen

 

Kymmenedalen

 

Satakunda

 

Övre Lappland