Kontaktuppgifter

Nurmes, Tapio Heikkilä/YHA Kuvapankki 2001

Nurmes, Tapio Heikkilä/YHA Kuvapankki 2001

Inventeringsprojektet styrs av styr- och utvärderingsgruppen för uppdaterande och kompletterande inventeringar av nationellt värdefulla landskapsområden (MAPIO). Arbetsgruppen är utsedd av miljöministeriet.

Ordförande
Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tapio.heikkila@ymparisto.fi,
tel. 0295 250 166

Sekreterare
Sonja Forss, Finlands miljöcentral, sonja.forss@ymparisto.fi,
tel. 0295 251 120

Övriga medlemmar

Hanne Lohilahti, miljöministeriet

Tuija Mikkonen, miljöministeriet

Eero Pehkonen, jord- och skogsbruksministeriet

Päivi Halinen, mellersta Finlands NTM-central

Minna Kallio, Finlands miljöcentral

Hannu Linkola, Finlands miljöcentral

Heli Vauhkonen, Nylands förbund

Johanna Forsius, museiverket

Anu Vauramo, forststyrelsen

Landskapsvisa kontaktpersoner för inventeringarna

Nyland
Kristiina Rinkinen, Nylands förbund, kristiina.rinkinen@uudenmaanliitto.fi,
tel. 040 554 7297

Henrik Wager, Nylands NTM-central, henrik.wager@ely-keskus.fi, tel. 0295 021 473

Egentliga Finland
Anna-Leena Seppälä, egentliga Finlands NTM-central, anna-leena.seppala@ely-keskus.fi, tel. 0295 022 942

Heikki Saarento, egentliga Finlands förbund, heikki.saarento@varsinais-suomi.fi, tel. 040 720 3056

Satakunda
Anna-Leena Seppälä, egentliga Finlands NTM-central, anna-leena.seppala@ely-keskus.fi, tel. 0295 022 942

Egentliga Tavastland
Heikki Kankaanpää, Tavastlands NTM-central, heikki.kankaanpaa@ely-keskus.fi,
tel. 0295 025 189

Päijänne-Tavastland
Heikki Kankaanpää, Tavastlands NTM-central, heikki.kankaanpaa@ely-keskus.fi,
tel. 0295 025 189

Birkaland
Mari Rajala, Birkalands NTM-central, mari.rajala@ely-keskus.fi,
tel. 0295 036 373

Kymmenedalen
Tuula Tanska, sydöstra Finlands NTM-central, tuula.tanska@ely-keskus.fi, tel. 0295 029 291

Södra Karelen
Tuula Tanska, sydöstra Finlands NTM-central, tuula.tanska@ely-keskus.fi, tel. 0295 029 291

Södra Savolax
Sirpa Peltonen, södra Savolax NTM-central, sirpa.l.peltonen@ely-keskus.fi,
tel. 0295 024 219

Norra Savolax
Antti Lammi, norra Savolax NTM-central, antti.lammi@ely-keskus.fi,
tel. 0295 026 819

Norra Karelen
Ari Lyytikäinen, norra Karelens NTM-central, ari.lyytikainen@ely-keskus.fi,
tel. 0295 026 201

Mellersta Finland
Liisa Horppila-Jämsä, mellersta Finlands NTM-central, liisa.horppila-jamsa@ely-keskus.fi,
tel. 0295 024 740

Södra Österbotten
Jyrki Palomäki, södra Österbottens NTM-central, jyrki.palomaki@ely-keskus.fi,
tel. 0295 027 894

Österbotten
Jyrki Palomäki, södra Österbottens NTM-central, jyrki.palomaki@ely- keskus.fi,
tel. 0295 027 894

Mellersta Österbotten
Jyrki Palomäki, södra Österbottens NTM-central, jyrki.palomaki@ely- keskus.fi,
tel. 0295 027 894

Norra Österbotten
Kirsti Reskalenko, Norra Österbottens landskapsförbund, kirsti.reskalenko@pohjois-pohjanmaa.fi, tel. 040 685 4030

Kaisa Mäkiniemi, Norra Österbottens landskapsförbund, kaisa.makiniemi@pohjois-pohjanmaa.fi, tel. 040 685 4014

Pirkko-Liisa Kantola, Norra Österbottens NTM-central, liisa.kantola@ely-keskus.fi, tel. 0295 038 340

Kajanaland
Maarit Vainio, Kajanalands NTM-central, maarit.vainio@ely-keskus.fi,
tel. 0295 023 893

Lappland
Marjut Kokko, Lapplands NTM-central, marjut.kokko@ely-keskus.fi,
tel. 0295 037 380