Inventeringssituationen

Inventeringarna av nationellt värdefulla landskapsområden är färdiga. På basis av resultaten har arbetsgruppen sammanställt ett förslag till nytt områdesurval som omfattar hela Finland. Nationellt hörande om inventeringarna genomfördes år 2016, och resultaten behandlas som bäst. Eventuella tilläggsinventeringar görs sommaren 2018. En länk till rapporten om hörandet finns under fliken Hörnade.

Landskap

Start

Färdig

Nuläge

Regionala rapporter

Mellersta Finland 2009 2010 Inventeringar slutförda. *(Inventeringarna kompletterade 2014) KSU raportti valtakunnalliset
Norra Savolax 2009 2010 Inventeringar slutförda. * PSA raportti valtakunnalliset
Egentliga Tavastland 2011 2012 Inventeringar slutförda. * HAM raportti valtakunnalliset
Päijänne-Tavastland 2011 2012 Inventeringar slutförda. * HAM raportti valtakunnalliset
Birkaland 2012 2013 Inventeringar slutförda. * PIR raportti valtakunnalliset
PIR raportti maakunnalliset
Södra Savolax 2011 2013 Inventeringar slutförda. * ESA raportti valtakunnalliset
ESA raportti maakunnalliset 1
ESA raportti maakunnalliset 2
ESA raportti maakunnalliset 3
Södra Österbotten 2012 2013 Inventeringar slutförda. * EPO rapport nationella
EPO raportti maakunnalliset
Österbotten 2012 2013 Inventeringar slutförda. * EPO rapport nationella
EPO raportti maakunnalliset
Mellersta Österbotten 2012 2013 Inventeringar slutförda. * EPO rapport nationella
EPO raportti maakunnalliset
Lappland 2011 2013 Inventeringar slutförda. * LAP raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset
Egentliga Finland 2012 2013 Inventeringar slutförda. * VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 1
VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 2
Satakunda 2012 2013 Inventeringar slutförda. * VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 1
VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 2
Nyland 2013 2013 Inventeringar slutförda. * Uudenmaan kulttuuriympäristöt
Norra Österbotten 2011 2014 Inventeringar slutförda. * POP raportti valtakunnalliset
Kajanaland 2011 2014 Inventeringar slutförda. * KAI raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset
Norra Karelen 2010 2014 Inventeringar slutförda. * POK raportti valtakunnalliset
Kymmenedalen 2013 2014 Inventeringar slutförda. * KYM raportti valtakunnalliset
Södra Karelen 2013 2014 Inventeringar slutförda. * EKA raportti valtakunnalliset
Övre Lappland 2014 2014 Inventeringar slutförda. *

* Inventeringarna i landskapet är avslutade. Resultaten av alla inventeringar utvärderas och hörs samlat när alla landskap är inventerade. Det nya områdesurvalet träder i kraft när statsrådet har fattat ett nytt beslut.