Anvisningar för inventering

Valkoailakki, Veikkola, Jouko Lehmuskallio/YHA Kuvapankki 2005

Valkoailakki, Veikkola, Jouko Lehmuskallio/YHA Kuvapankki 2005

Inventeringarna genomförs med en metod som baserar sig på bakgrundsarbete vid mellersta Finlands miljöcentral (NTM-central) 2006-2009. I inventeringarna undersöks både de naturliga och kulturella dragen, samt landskapsbilden och landskapsstrukturen som helhet. Själva inventeringarna utgörs av undersökning av kartor och GIS-data, insamling av information från skriftliga källor och lokala aktörer samt fältinventeringar. Avgränsning och värdering av områdena görs på basis av det insamlade datat. Inventeringens olika skeden behandlas i anvisningar som har sammanställts. Nedan finns anvisningarna i pdf-format.

Anvisningar för inventering

MAPA-anvisningar