Hörande om förslag till nationellt värdefulla landskapsområden

Kevon tunturiylänkömaisemat, Eija Ojanlatva / YHA Kuvapankki

Kevo fjälllandskap, Eija Ojanlatva

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden är avslutad. 18.1.–19.2.2016 ordnades hörande om inventeringen i enlighet med förvaltningslagen. Materialet fanns på miljöministeriets webplats, samt till påseende vid miljöministeriet, NTM-centralerna och i berörda kommuner.

Inventeringsarbetet har letts av den av miljöministeriet utsedda MAPIO-arbetsgruppen. Arbetsgruppen har på basis av landskapsvisa inventeringar, som i första hand genomförts av NTM-centralerna, sammanställt ett förslag till nationellt värdefulla landskapsområden som omfattar hela Finland. MAPIO-arbetsgruppen har granskat inventeringarnas likvärdighet samt områdenas geografiska spridning. Som resultat av granskningen har MAPIO-arbetsgruppen gjort vissa ändringar i avgränsningen av områdena samt områdenas värdeklassificering i de landskapsvisa inventeringarna.

På basis av resultaten av hörandet görs eventuella nödvändiga ändringar i förslaget. Förslaget bereds sedan för beslutsfattande i statsrådet.

Utlåtandena och åsikterna som kom in under hörandet har sammanfattats till en rapport som publicerades 15.5.2018.

På basis av hörandet har det också gjorts en guide för planering av markanvändningen på värdefulla landskapsområden.

Behov till ändringar som uppkommit på basis av hörandet behandlas som bäst, och eventuella tilläggsinventeringar görs under sommaren 2018.

Material: ym.fi/landskapssamrad

Utlåtanden och åsikter om den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden

Landskap – guide för planering av markanvändningen på värdefulla landskapsområden