Hörande om förslag till nationellt värdefulla landskapsområden

Kevon tunturiylänkömaisemat, Eija Ojanlatva / YHA Kuvapankki

Kevo fjälllandskap, Eija Ojanlatva

Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden är avslutad. 18.1.–19.2.2016 ordnas hörande om inventeringen i enlighet med förvaltningslagen. Materialet finns på miljöministeriets webplats, samt till påseende vid miljöministeriet, NTM-centralerna och i berörda kommuner.

Material: ym.fi/landskapssamrad

Inventeringsarbetet har letts av den av miljöministeriet utsedda MAPIO-arbetsgruppen. Arbetsgruppen har på basis av landskapsvisa inventeringar, som i första hand genomförts av NTM-centralerna, sammanställt ett förslag till nationellt värdefulla landskapsområden som omfattar hela Finland. MAPIO-arbetsgruppen har granskat inventeringarnas likvärdighet samt områdenas geografiska spridning. Som resultat av granskningen har MAPIO-arbetsgruppen gjort vissa ändringar i avgränsningen av områdena samt områdenas värdeklassificering i de landskapsvisa inventeringarna.

På basis av resultaten av hörandet görs eventuella nödvändiga ändringar i förslaget. Förslaget bereds sedan för beslutsfattande i statsrådet.